Operacja w toku

koszyk jest pusty...
0.00 zł
Wartość

Gwarancje producentów

Gwarancje producentów
 

Na stronie znajdują się wszystkie gwarancje na produkty nimi objęte, które są posegregowane alfabetycznie według nazw marek producentów. Aby upewnić się czy dany produkt objęty jest gwarancją prosimy o sprawdzenie jego opisu na stronie sklepu.

Poniżej listy gwarancji znajduje się wyciąg z punktu VII regulaminiu.

Lista gwarancji:
Wyciąg z regulaminu:
"VII. Postępowanie reklamacyjne.

1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień  wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego.
2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.
3. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: sklep@blizejciebie.pl i określać dane Klienta, jego adres, numer  Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową.
4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 21 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną.  
5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
6. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia  uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy."

 

© Bliżej Ciebie 2019

Sklep wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Polityce prywatności

Newsletter
Ostatnio oglądane
W tym oknie znajdziesz produkty, które oglądałeś podczas wizyty w naszym sklepie